ซีเกทโคราชต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ

Pic_Seagate_group

คณะผู้บริหารบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเจฟฟรี่ ดี ไนการ์ด รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล (ที่ 2 จากขวา) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช (ที่ 3 จากซ้าย) ต้อนรับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานซีเกทโคราช

โดยคณะผู้บริหารของซีเกทได้บรรยายสรุปเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ และนำไปสู่การผลิตฮาร์ดดิสก์ครบวงจรในอนาคต

ในภาพจากซ้าย นายเจษฏา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกทฯ ; นายรุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกทฯ ; นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกทฯ ; ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; ศ.ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ; รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ; นายเจฟฟรี่ ดี ไนการ์ด รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูลและนายวิจักษณ์ พิชัยสนิท ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกทฯ

You may also like...