ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุกตลาดปี 2558 เน้นโซลูชั่นบริหารจัดการเอกสาร และการทำงานแบบไร้สายบนระบบคลาวด์

Fuji-Xerox-2558

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ชี้เทรนด์ตลาดงานพิมพ์ชิงปรับกลยุทธ์ปี 2558 เน้นโซลูชั่นการบริหารจัดการเอกสารแทนเครื่องมัลติฟังก์ชั่น หรือแท่นพิมพ์ดิจิตอลเพียงอย่างเดียว ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว ด้วยการสื่อสารและสามารถสั่งงานผ่านเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตามคอนเซ็ปต์ของการจัดงาน DocuWorld 2014 ในปีนี้ คือ Smarter Communication for Your Business Growth หรือ “การสื่อสารที่สมาร์ทกว่า เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ”

 มร. โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดงาน DocuWorld 2014  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ฟูจิ ซีร็อกซ์  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) การแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  2) โซลูชั่นการบริหารจัดการเอกสารในองค์กรอย่างมืออาชีพ และ 3) งานสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  สำหรับคอนเซ็ปต์ของการจัดงาน DocuWorld 2014 ในปีนี้ คือ Smarter Communication for Your Business Growth หรือ “การสื่อสารที่สมาร์ทกว่า เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่การทำงานต้องรวดเร็ว ยืดหยุ่น ไร้อุปสรรคเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ ให้การติดต่อสื่อสารมีความคล่องตัว ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่นำเสนอออกไป และการเข้าถึงสื่อต่างๆ ส่งผลให้การทำงานระบบเดิมๆ จะเปลี่ยนไป เป็นระบบใหม่ที่สมาร์ทกว่า มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนั้นๆ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ในฐานะผู้นำทางด้านธุรกิจเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และการบริหารจัดการงานเอกสารในประเทศไทย มากว่า 48 ปี จึงพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เป็นเพียงแค่เครื่องมัลติฟังก์ชั่นหรือแท่นพิมพ์ มาเป็นการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการงานเอกสารในองค์กร การจัดการกระบวนการทำงานในองค์กรที่มีความซับซ้อนให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการจัดการมากขึ้นด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตอบสนองความต้องการของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือองค์กรใหญ่ที่มีหลายสาขาทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า และเป็นผู้นำตลาดได้ในที่สุด

โดยในงานนี้ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้นำเสนอ Light Communication Tool หรือ LCT  โซลูชั่นรูปแบบใหม่ที่รวมเอาสุดยอดผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการงานเอกสาร และระบบให้บริการเชิงรุกหลังการขายอย่าง Electronic Broadband Partnerships (EP-BB) มาไว้ด้วยกัน รวมถึง Customized Solution ต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการขององค์กร ในส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่น  A4 ขนาดเล็ก 2 รุ่นด้วยกันคือ ApeosPort-V C3320 (เครื่องสี) และ ApeosPort-V 4020 (เครื่องขาว – ดำ)

 

นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) เน้นการทำตลาดโซลูชั่นด้านการจัดการเอกสารสำหรับองค์กรต่างๆ มากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ นำเสนอวิธีการและแนวทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการจัดการ และกระบวนการทำงานทางด้านงานเอกสารให้ครบวงจร ด้วย Document Life Cycle 4 ขั้นตอนคือ Create > Approve > Distribute > Archive ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง แก้ไขปัญหาในสำนักงานได้ทุกขั้นตอน หรือเมื่อองค์กรมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ การค้นหา และการคัดแยกประเภทของเอกสารที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ยกระดับศักยภาพทางธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดได้ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

 

นอกจากนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ยังมีกลุ่มธุรกิจให้บริการจัดการเอกสาร (Global Services) หรือ ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิสเซส ที่เน้นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการกับเอกสารจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น ลูกค้ากลุ่มการเงินการธนาคาร, กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม, กลุ่มประกัน, ธุรกิจค้าปลีก และสินเชื่อ โดยโซลูชั่นที่นำเสนอ คือโซลูชั่นการบริหารจัดการงานเอกสารขาเข้า, เอกสารรับส่งทางไปรษณีย์, แฟกซ์ หรืออีเมล์ สามารถแปลงเอกสารกระดาษเป็นไฟล์ดิจิตอล หรือเลือก Capture เนื้อหาสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นหาและต่อยอดในกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งบริการ Digital Mailroom และการสื่อสารแบบ Multi-Channel Communications และ Personalize ที่เป็นแนวคิดใหม่ เช่น การส่ง SMS, EMAIL, WEBSITE และจดหมาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และโซลูชั่นการวางระบบอุปกรณ์สำนัก งาน ทั้งเครื่องมัลติฟังก์ชั่น เครื่องพริ้นท์เตอร์ และเครื่องแฟกซ์ ให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสม และ การันตีการลดต้นทุนขั้นต่ำ 10 – 30% พร้อมกับระบบการสั่งพิมพ์ผ่านมือถือ และระบบการตรวจสอบค่าใช้จ่าย Accounting System ช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มผลกำไรขององค์กร

 

ในส่วนของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ พริ้นท์เตอร์ นั้น ทางบริษัทฯ เน้นการทำตลาดเครื่องมัลติฟังก์ชั่น เพื่อทดแทนการใช้เครื่องใช้ในสำนักงานหลายเครื่อง เช่น เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และแฟกซ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้าได้  นอกจากนี้มัลติฟังก์ชั่นพริ้นท์เตอร์ ยังมีฟังก์ชั่นส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (PC-Fax) โดยไม่ต้องพิมพ์บนกระดาษ,  โซลูชั่นการสั่งงานพริ้นเตอนร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Printing) ทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่องพิมพ์ รวมทั้งการนำเสนอแอพพลิเคชั่น (Mobile Printing) ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กร พิมพ์งานได้จากทุกที่ไม่ว่าจะในหรือนอกออฟฟิศ เพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการขยายสาขาย่อยบนพื้นที่การทำงานที่จำกัดให้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ครึ่งปีนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ นำเสนอเครื่องมัลติฟังก์ชั่นแบบ A4 ขนาดกะทัดรัด รุ่นใหม่ 2 รุ่น คือ ApeosPort-V C3320 (เครื่องสี) และ ApeosPort-V 4020 (เครื่องขาว-ดำ) ที่มาพร้อมด้วยประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เหนือระดับ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร ด้วยตัวเครื่องที่มาพร้อมความอัจฉริยะ ตอบสนองต่อการใช้งานสูง และมีความสามารถในการทำงานเทียบเท่าเครื่องรุ่นใหญ่ สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยหน้าจอ Gesture UI ขนาด 7 นิ้ว รองรับการพิมพ์ผ่าน USB และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบพกพา สามารถพิมพ์ผ่าน AirPrint ได้อย่างง่ายดาย ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่ 35 หน้าต่อนาทีสำหรับ ApeosPort-V C3320 และ 45 หน้าต่อนาทีสำหรับ ApeosPort-V 4020 พร้อมความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ถึง 1200 x 1200 dpi

 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์แท่นพิมพ์ดิจิตอลนั้น ยังคงเน้นการทำตลาดกับแท่นพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด “Versant™ 2100 Press” ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Versant™ 2100 Press เป็นแท่นพิมพ์ที่รวบรวมสุดยอดของเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล และเป็นแท่นพิมพ์สีที่ดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนี้ ด้วยความสามารถในการพิมพ์ที่ความเร็ว 100 หน้าต่อนาที ความละเอียด 2,400 x 2,400 dpi รองรับกระดาษน้ำหนักตั้งแต่ 52-350 gsm ที่การผลิตสูงสุดถึง 250,000 หน้าพิมพ์ต่อเดือน มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่าง Ultra HD Resolution ซึ่งเพิ่มความละเอียดในประมวลผล (RIP) จากเดิม 600 dpi เป็น 1,200 dpi เป็นเจ้าแรกในตลาด เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ละเอียดและคมชัดระดับ High Definition นอกจากนี้ยังเพิ่มความแม่นยำในการพิมพ์ด้วยการเพิ่มฉากกั้นหน้าแบบ mechanic ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ และงานการ์ด นามบัตร เป็นอย่างมาก โดยให้ความถูกต้องที่ +/- 0.5 มม. เท่านั้น เรื่องการใช้งานก็เพิ่มความสะดวกสบายกับฟังก์ชั่น Full Width Array ที่จะควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของสี รวมทั้งตำแหน่งภาพให้มีความแม่นยำโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการเคลียร์กระดาษติดออกจากเครื่องได้เองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

You may also like...