ไป่ตู้ ประเทศไทย เปิดบ้านใหม่

BaiduTH_newoffice

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและทีมงาน ไป่ตู้ ประเทศไทย เปิดบ้านใหม่ต้อนรับผู้ใช้ชาวไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 31 อาคารสาทร สแควร์ ด้วยขนาดของพื้นที่ที่สามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

You may also like...