โรงพยาบาลศิริราช ช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นด้วย Medical Imaging Solution ที่พัฒนาและขับเคลื่อนโดย NVIDIA

รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี แผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

NVIDIA ประกาศว่าโรงพยาบาลศิริราช ของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100 สองชุดสำหรับงานวิจัยทางด้านการแพทย์และใช้งานด้านการรักษาพยาบาล

ฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA ได้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ NVIDIA Clara, ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาโซลูชันการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกสำหรับวัณโรคซึ่งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ การสแกน และเร่งการตัดสินใจเพื่อช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น

ในฐานะโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราชมีเตียงมากกว่า 2,500 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกกว่า 8,000 คนต่อวัน เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เน้นการวิจัยทางการแพทย์ ยารักษาโรค และการดูแลสุขภาพ

ความยากในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเอ็กซ์เรย์จำนวนมหาศาล

แผนกรังสีวิทยาของโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สำรวจงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ AI ในภาพรังสีวิทยา ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทั่วไป,  เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) และอัลตราโซนิก

ในแต่ละวันโรงพยาบาลจะรวบรวมภาพ CT scan 1,000 ถึง 2,000 ภาพและภาพ MRI 500 ถึง 1,000 ภาพสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย คูณด้วยการศึกษา CT 200 ครั้งและการศึกษา MRI 50 ถึง 60 ครั้งในแต่ละวันและปริมาณข้อมูลมีมากทำให้ยากสำหรับนักรังสีวิทยาในการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างทันท่วงทีเพื่อประสิทธิภาพทางการรักษาพยาบาล

NVIDIA Clara imaging

“เราต้องให้ความสำคัญกับการจำแนกภาพเพื่อตรวจสอบร่องรอยของโรคที่เป็นไปได้จากภาพจำนวนมากเพื่อช่วยให้นักรังสีวิทยาตีความข้อมูล การวัดปริมาตรของอวัยวะและเนื้องอกในการประเมินเบื้องต้นและการติดตามผลยังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานและต้องใช้การวาดภาพด้วยตนเอง” รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี จากแผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

โรงพยาบาลศิริราชใช้ประโยชน์จาก AI ในโซลูชันที่ประกอบด้วยระบบ NVIDIA DGX A100 สองระบบเวิร์คสเตชั่นสองเครื่องที่มี NVIDIA V100 GPU เวิร์คสเตชั่น 6 ตัวพร้อม NVIDIA P6000 GPU รวมถึง NVIDIA Clara Deploy and Train, CUDA, cuDNN และ TensorRT

ออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับเวิร์คโหลดด้าน AI โดยเฉพาะ, NVIDIA DGX A100 ที่มี NVIDIA A100 Tensor Core GPU ทำหน้าที่ในการประมวลผล สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ในระดับ 5 petaFLOPS เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรวมการฝึกอบรม การอนุมาน และการวิเคราะห์ไว้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ง่ายต่อการปรับใช้ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ NVIDIA

NVIDIA Clara Train นำเสนอเทคนิคต่าง ๆ เช่น AutoML การเรียนรู้แบบรวมศูนย์ที่รักษาความเป็นส่วนตัวและถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อช่วยนักวิจัยสร้างโมเดล AI ที่แข็งแกร่ง NVIDIA Clara Deploy จัดเตรียมเฟรมเวิร์คอ้างอิงเพื่อใช้โมเดล AI และเขียนเวิร์คโฟลว์ของแอปพลิเคชันรอบ ๆ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

NVIDIA DGX A100

ตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และดีขึ้น

AI ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำสูงสำหรับการแบ่งกลุ่มภาพถ่ายทางการแพทย์ “การฝึกชุดข้อมูล 3 มิติด้วย NVIDIA V100 ใช้เวลาเพียงสองวันเมื่อเทียบกับ 80 วันด้วย CPU การทำงานของ GPU ช่วยให้เร็วขึ้น 40 เท่า และเพิ่มความแม่นยำ ซีพียูไม่สามารถใช้งานได้จริงในการวิจัยและการใช้งานทางการตรวจรักษา” รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี กล่าว “ นอกจากนี้เนื่องจาก NVIDIA GPU มีความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่สูงทำให้เวิร์คโฟลว์ทางด้านการตรวจรักษาดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาคอขวด ในสถานการณ์ฉุกเฉินการตีความภาพที่เร็วขึ้นสามารถช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการรักษาได้ดีขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย”

“NVIDIA Clara ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถคิดค้นและเร่งการเดินทางสู่การแพทย์ที่แม่นยำ” เดนนิส อัง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรสำหรับภูมิภาค SEA และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว “การตัดสินใจของโรงพยาบาลศิริราช ในการลงทุนโซลูชันด้าน AI ที่ใช้ NVIDIA ช่วยให้นักรังสีวิทยาสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้น รวมทั้งสร้างพิมพ์เขียวที่สถานพยาบาลในภูมิภาคสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อปรับใช้ โดยเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้จะช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและเพิ่มผลลัพธ์ทางการรักษาได้อย่างมาก”

You may also like...