PCA สร้างฝัน ปันน้ําใจสู่สังคม

Plannet-Com-CSR-10-2014

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ PCA ร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้มีโอกาสแบ่งปันและสร้างจิตอาสาให้กับพนักงาน

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อํานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยนายเทรเวอร์ ทอมป์สัน กรรมการผู้อํานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี นางรัตนา สุวรรณ รองกรรมการผู้อํานวยการ การเงินบัญชี นําทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ PCA ร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแบ่งปันและสร้างจิตอาสาในครั้งนี้ได้ทํากิจกรรมที่โรงเรียนหมู้บ้านเด็กซึ่งเด็กๆมีอายุระหว่าง 7-18 ปี จํานวนกว่า 100 คน โดยชาว PCA ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็น อุปกรณ์การเรียนและมอบทุนการศึกษาเ พื่อมอบให้น้องๆได้ใช้ประโยชน์ และยังได้ร่วมทํากิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ณโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ต.วังด้ง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

You may also like...