ร่วมตอบแบบสอบถามและลุ้นรางวัล SSD จาก PLEXTOR

Plextor หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ด้าน SSD ได้จัดกิจกรรมเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน SSD ในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้ใช้ SSD และผู้ที่ยังไม่เคยใช้ SSD เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการตอบแบบสอบถามนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีโอกาสลุ้นรางวัลมากมายอาทิ Plextor M7V(C) 512GB 2.5-inch SSD, Plextor S3(G) 256GB m.2 SSD, Plextor S3(C) 128GB 2.5-inch SSD, แก้ว THERMOcafé Stainless Steel Vacuum และสายรัดกระเป๋าเดินทางสุดเก๋จาก Plextor เป็นต้น

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกน QR Code หรือ เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ : https://goo.gl/ZQxJqi

ของรางวัลที่จะได้รับ:

 • รางวัลที่ 1: SSD Plextor M7V (C) 512 GB 2.5” + แก้ว THERMOcafé + สายรัดกระเป๋าเดินทาง Plextor  –  จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2: SSD Plextor S3 (G) 256 GB M.2 + แก้ว THERMOcafé + สายรัดกระเป๋าเดินทาง Plextor – จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3: SSD Plextor S3 (C) 128GB 2.5” + แก้ว THERMOcafé + สายรัดกระเป๋าเดินทาง Plextor – จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 4: แก้ว THERMOcafé + สายรัดกระเป๋าเดินทาง Plextor – จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 5: สายรัดกระเป๋าเดินทาง Plextor – จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 6: FREETEL Prepaid Data SIM สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น / 1GB, 7 วัน – จำนวน 10 รางวัล

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. ระยะเวลากิจกรรมวันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 2. การแข่งขันเปิดให้เฉพาะถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. หนึ่งคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 4. รางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนไปให้บุคคลที่สามได้
 5. Plextor มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิผู้รับรางวัลหาก: พบว่าผู้ได้รับรางวัลโกง / ผู้ได้รับรางวัลไม่ใช่พลเมืองหรือไม่พำนักอยู่ในประเทศไทยในวันนี้ / ข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง / ไม่สามารถรับรางวัลได้
 6. Plextor ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการแข่งขันได้ตลอดเวลา
 7. Plextor ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนรางวัลด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน
 8. การตัดสินใจทั้งหมดของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมงานตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกวดนี้อย่างเคร่งครัด
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งทางอีเมล
 11. ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นรางวัลเกิดความเสียหายในระหว่างการใช้งานถ้าต้องการเคลมผู้ได้รับรางวัลต้องจ่ายค่าดำเนินการด้วยตนเอง
 12. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 8 ส.ค. 2560 * โปรดดูที่ https://www.facebook.com/PlextorThailand/

You may also like...