โครงการประกวดถ่ายภาพ “Tell Your Story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaycamera ตอกย้ำเรื่องกล้องถ่ายภาพ จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกัน 3 ประเภท กล้อง DSLR และ Mirrorless , Drone , Smart Phone ในหัวข้อ “Tell Your Story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ตอบโจทย์นักถ่ายภาพทุกกลุ่ม

คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมมือกับคุณนราธิป วิรุฬชาตะพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาดบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) คุณชาวุฒิ โพธิ์สอาด ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้อง และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล ประธานดำเนินการตัดสิน คุณเจน นรารัตน์วงศ์ อุปนายก คุณฉัตรชัย เลาลิขิตนันท์ บรรณาธิการ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมเปิดโครงการ

ติดตามรายละเอียดการถ่ายภาพได้ที่ www.facebook.com/PhotoFairThailand

You may also like...