Twitter ส่งเสริม #วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น แนะนำ 5 ทิปส์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยบนทวิตเตอร์

วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น หรือ Safer Internet Day ก่อตั้งในยุโรปเมื่อปี 2004 และได้ฉลองการเป็นวันระดับโลกเป็นปีที่ 17 ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ ทวิตเตอร์ที่ได้กลายเป็นบริการระดับโลก และวันนี้เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยหลายแห่งในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของ #วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น และช่วยสร้างความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตให้กับทุกคน

คอนเซ็ปต์วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้นปี 2021 นี้ ของ @safeinternetday คือ ‘การร่วมมือกันเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น (Together for a better internet)’ ซึ่งเช่นเดียวกับหัวใจการให้บริการของทวิตเตอร์ที่เชื่อว่า การใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องดีขึ้น โดยต้องผลักดันเพื่อสิ่งที่ดี และนั่นคืองานของทวิตเตอร์ในการสร้างความปลอดภัยและคุณภาพของการสนทนา

ความปลอดภัยของทวิตเตอร์และคุณภาพของบทสนทนาสาธารณะนับเป็นสิ่งที่ทวิตเตอร์ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ในปีที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ได้รุกหน้าแก้ปัญหาควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แม้ยังมีหลายสิ่งที่ยังคงต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องแต่เราได้มีความคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่ง โดยไฮไลท์ต่าง ๆ ของปี 2020 มีดังนี้ 

เรื่องสำคัญ (ระดับโลก)

  • ทวิตเตอร์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับข้อความละเมิดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถจัดการข้อความมากกว่า 1 ใน 2 ข้อความ เมื่อเทียบกับปี 2018 ที่จัดการได้ 1 ใน 5 ข้อความเท่านั้น
  • ทวิตเตอร์ได้ดำเนินการกับบัญชีที่มีการละเมิดเพิ่มขึ้นกว่า 105% (โดยการล็อคหรือระงับบัญชีเนื่องจากทำผิดกฎของทวิตเตอร์)

ฟีเจอร์โควิด-19 และ #ThereIsHelp ช่วยสร้างความปลอดภัยและให้ข่าวสารที่น่าเชื่อถือบนทวิตเตอร์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกทำให้ผู้คนหันมาใช้ทวิตเตอร์ในการพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและค้นหาข้อมูลล่าสุดด้านสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือ

ขยายนโยบายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงวัน #วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น ในประเทศไทย ทวิตเตอร์ ไทยแลนด์ @TwitterThailand ได้มีการจัดเสวนาแบบ virtual ด้วยความร่วมมือกับ โครงการ HUG (The Hug Project) , มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation), และมูลนิธิสายเด็ก (Childline Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00-19:00 น. โดย โครงการ HUG จะเป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถถามคำถามโดยติดแฮชเท็ก #วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะมีการคัดเลือกมาตอบในช่วงท้ายของการเสวนา

You may also like...