Category: Business Solution

5 เทรนด์คลาวด์ที่ต้องจับตามองปี 2020

เมื่อต้องใช้คลาวด์หลายระบบ องค์กรจะมองหาวิธีจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายสภาพแวดล้อมและความซับซ้อนที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ มัลติคลาวด์แบบไฮบริดจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรหลายแห่งเลือกใช้ เพราะเป็นวิธีย้ายเวิร์คโหลดไปยังระบบคลาวด์ที่ทั้งยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหลีกเลี่ยงการผูกขาดกับเวนเดอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งอีกด้วย

ผู้นำด้านการศึกษาทั่วโลกร่วมมือกันในงาน Smart Education Expo, 2019 วันที่ 26 – 29 มีนาคม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในอนาคต

Smart Education Expo ปี 2019 งานที่รวบรวมผู้นำทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกสถาบันและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพมาแบ่งปันนโยบายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคตระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 มีนาคม 2019 Smart Education Expo จัดขึ้นโดย Institute for Information Industry (III) เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับพลเมืองทุกคนในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการ

Oracle มองปี 2561 ยกให้แมชชีน เลิร์นนิงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีใดจะพลิกโฉมวงการได้เท่า แต่ในปี 2561 นี้ แมชชีน เลิร์นนิงจะเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของเทคโนโลยี จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงานของเราได้มากกว่าเทคโนโลยีใด ๆ นับจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต