Category: Business Solution

Oracle มองปี 2561 ยกให้แมชชีน เลิร์นนิงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีใดจะพลิกโฉมวงการได้เท่า แต่ในปี 2561 นี้ แมชชีน เลิร์นนิงจะเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของเทคโนโลยี จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงานของเราได้มากกว่าเทคโนโลยีใด ๆ นับจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต