Category: Featured

GEFORCE GTX iCAFE เอ็นวิเดียสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทยนั้นก็ได้เริ่มต้นและมีมาพร้อม ๆ กับการมีอินเทอร์เน็ตใช้งานในประเทศไทยนั่นแหละครับ แรกเริ่มเดิมทีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั้นก็จะเป็นพื้นที่สำหรับคนที่มาใช้งานบริการด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำงานหรือการศึกษาเป็นหลักเพราะในช่วงเวลานั้นค่าใช้จ่ายในเรื่องอินเทอร์เน็ตตามบ้านสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นมีราคาที่สูง รวมไปถึงเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวของความบันเทิงมากมายเหมือนกับในสมัยนี้