Category: Smart Watch

HUAWEI Watch Fit ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ความแม่นยำเหนือระดับ ในราคา 3,499 บาท

HUAWEI Watch Fit ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของทุกคนที่สวมใส่สมาร์ทวอทช์ ที่ต้องการเก็บข้อมูลสุขภาพและสถิติการออกกำลังกาย ซึ่งความแม่นยำของข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด HUAWEI Watch Fit แม่นยำทุกฟังก์ชันในการวัดและเก็บข้อมูล ทั้งการวัดระยะทาง ไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวหรือการวัดระยะทางระหว่างวิ่งออกกำลังกายที่เรียกได้ว่าแทบไม่คลาดเคลื่อน ให้ผลแม่นยำในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ รองรับการใช้งานทั้งกลางแจ้งและในร่ม