Intel ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการให้ซัมซุงผลิตซีพียู 14nm

หลังจากมีรายงานข่าวว่า Intel จะให้ซัมซุงช่วยผลิตซีพียูด้วยเทคโนโลยี 14 นาโนเมตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนซีพียูนั้น ทาง Intel ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นเรื่องจริง แม้ว่าทั้ง Intel และซัมซุงจะมีความสามารถในการผลิตด้วยเทคโนโลยี 14 นาโนเมตร ได้เหมือนกันก็ตาม

แต่ว่าในความเป็นจริงกระบวนการ 14 นาโนเมตร ของอินเทลกับกระบวนการผลิต 14 นาโนเมตร ของซัมซุงนั้นมีความต่างกันมาก อีกทั้งตัวสถาปัตยกรรมของซีพียูก็มีการผูกติดกับกระบวนการผลิตซีพียูของทางอินเทลโดยตรง ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อินเทลจะให้ซัมซุงช่วยผลิตซีพียูเพื่อลดการขาดแคลน

ข้อมูล https://www.cnbeta.com

You may also like...