แคนนอน เตือน! แฟลช Speedlite 600EX-RT ปลอมระบาดอินเตอร์เน็ต

Speedlite-600EX-RT-Angle

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งเตือนผู้บริโภคระวังการซื้อแฟลชรุ่น Speedlite 600EX-RTปลอมซึ่งกำลังระบาดบนร้านค้าออนไลน์ในขณะนี้ โดยทางบริษัทไม่ได้มีส่วนในการออกแบบหรือผลิตสินค้าเหล่านี้แต่อย่างใด แม้ว่าจะสินค้านั้นจะมีโลโก้แคนนอน รวมไปเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคนนอนติดอยู่ก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าลอกเลียนแบบเหล่านี้ยังไม่ได้รับการผลิตหรือผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยจากแคนนอน จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานได้ และมีโอกาสที่สินค้าปลอมเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากการใช้งาน เช่น เกิดไฟลุกไหม้หรือมีควันออกมาจากตัวเครื่อง

ในขณะนี้ ความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องที่แคนนอนให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะสินค้าปลอมแปลงเหล่านี้อาจถูกผลิตขึ้นโดยไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่าย่อมแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แคนนอนของแท้ ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคนนอนที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องหรือจากบริษัทเองโดยตรง เนื่องจากทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดการทำงานผิดปกติ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการใช้สินค้าลอกเลียนแบบ

ทั้งนี้ ยังมีรายงานยืนยันอีกว่า สินค้าปลอมเหล่านี้จะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นถ่ายภาพไร้สายด้วยสัญญาณวิทยุ ซึ่งมีในแฟลช Speedlite 600EX-RT ของแท้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพใช้การใช้งานมีความแตกต่างกันมาก

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำในการสังเกตความแตกต่างระหว่างแฟลช Speedlite 600EX-RT ของแท้และของปลอม ซึ่งในบางกรณีอาจมีจุดต่างอื่นที่ไม่เหมือนสินค้าแคนนอนของแท้นอกเหนือจากนี้ได้ จึงควรติดต่อสอบถามบริษัทแคนนอนฯ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Flash-01

  • สินค้าลอกเลียนแบบอาจมีโลโก้แคนนอน รวมถึงเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคนนอนติดอยู่

 

จุดต่างที่เห็นได้ชัด – บริเวณด้านหลัง

Flash-02

  • ตำแหน่งปุ่มล็อคขั้วต่อแฟลชมีความแตกต่างกัน
  • หากเป็นของแท้ปุ่มนี้จะอยู่ค่อนไปทางด้านซ้าย (ตามภาพบริเวณลูกศรสีเขียว) แต่ของเลียนแบบปุ่มนี้จะอยู่ค่อนมาตรงกลางมากกว่า (ดังภาพบริเวณลูกศรสีแดง)

 

หน้าจอเมนู Custom Function Screen

Flash-03

  • ข้อแตกต่างต่อมาคือหน้าจอเมนู Custom Function ที่จะไม่เหมือนกันซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอนี้ได้ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานแฟลช Speedlite 600Ex-RT

You may also like...