ฟูจิตสึเปิดศูนย์ FUJITU Digital Transformation Center (DTC) เพื่อการทดสอบระบบ IoT ตอบโจทย์ทุกการทำงานของลูกค้า

บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด พร้อมเปิดศูนย์ FUJITU Digital Transformation Center (DTC) พื้นที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันซึ่งได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แล้วที่แขวงมินาโตะ เมืองโตเกียว โดยมุ่งเน้นเพื่อการทดสอบระบบ IoT ที่ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT (Internet of Thing) และบริการอื่นๆ จากฟูจิตสึและองค์กรพันธมิตรมากมาย

โดยลูกค้าและผู้พัฒนาแอพพลิเคชันสามารถดำเนินการทดสอบแอพพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ IoT  เสริมด้วยการบริการสนับสนุนทางเทคนิคจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของฟูจิตสึ จึงช่วยให้ผู้ใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบนี้สามารถค้นหาตรวจสอบความเข้ากันได้ของแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นกับระบบ IoT ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างสรรค์โซลูชัน IoT ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่จากการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับสู่แอพพลิเคชัน

 

นอกจากนี้ฟูจิตสึยังพร้อมให้บริการ FUJITSU IoT Solution IoT Business Support Services แล้วเพื่อการสนับสนุนการเชื่อมประสานตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดทำโมเดลต้นแบบ ไปจนถึงการออกแบบ การสร้างและดำเนินงานระบบ IoT ที่รองรับเวนเดอร์ได้อย่างหลากหลาย

 

ด้วยจุดแข็งของฟูจิตสึที่มีผลิตภัณฑ์ด้าน IoT และบริการเป็นของตนเอง จึงเร่งมือทำงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรมากมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ IoT แก้ไขปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้

image004

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ IoT เริ่มมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนส่งกระจายสินค้า แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ เนื่องจากไม่เข้าใจหลักการและมีความรู้เรื่อง IoT  ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ฟูจิตสึจึงได้เริ่มต้นจัดการประสานงานการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา IoT โดยใช้กระบวนการด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ DTC ซึ่งช่วยให้หลายองค์กรเข้าใจหลักการและวิธีการ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาขยายตัวหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองได้ผ่าน IoT และสามารถกำหนดเกณฑ์การวัดผลเพื่อเปลี่ยนหลักการให้กลายเป็นสิ่งจับต้องได้

ฟูจิตสึยังดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหลายๆ องค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนสำหรับ IoT เพื่อช่วยพวกเขาไปให้ถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น และจัดเตรียมการบริการสนับสนุนสำหรับการวางแผน ติดตั้งแจกจ่ายใช้งานและการดำเนินงานตลอดทั้งโซลูชันด้าน IoT ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์เซนเซอร์ไปจนถึงแอพพลิเคชัน

 

ภาพรวมของศูนย์เพื่อการทดสอบ IoT

ศูนย์เพื่อการทดสอบ IoT หรือ The IoT Testing Environment ที่ DTC นั้น เป็นศูนย์เพื่อการทดสอบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบระบบ IoT ที่สร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม FUJITSU Cloud Service IoT Platform (เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูล IoT ของฟูจิตสึ) หรือ FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE (แพ็กเกจอุปกรณ์ IoT ของฟูจิตสึ ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์หลากหลายชนิดและอัลกอริธึมเซนเซอร์สำหรับแปลงข้อมูลเซนเซอร์ให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายใช้ประโยชน์ได้) และอุปกรณ์เซนเซอร์จากองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบอนุมัติภายใต้โครงการ IoT Platform Ready Program(1) เพื่อยืนยันเสถียรภาพในการเชื่อมต่อ

 

ลูกค้าและองค์กรพันธมิตรทั้งหลายที่กำลังพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับ IoT สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้เพื่อการทดสอบการเชื่อมต่อจากระบบต้นแบบสู่การใช้งานในโลกจริง ฮาร์ดแวร์จริง โดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมคลาวด์หรือสภาพแวดล้อมด้านเน็ตเวิร์กหรืออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ด้วยตนเอง จึงช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถพัฒนาได้รวดเร็วและนำไปแจกจ่ายใช้งานโซลูชัน IoT ได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่อุปกรณ์เซนเซอร์ไปจนถึงแอพพลิเคชัน

 

image005

ภาพรวมของ FUJITSU IoT Solution IoT Business Support Services

IoT Business Support Services ถูกสร้างขึ้นบนฐานความรู้และประสบการณ์ตรงของฟูจิตสึที่สั่งสมมาตลอดการพัฒนาระบบ IoT มากมาย จึงพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่กำลังมองหา IoT ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้บริการเชื่อมร้อยกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การทดสอบต้นแบบ ไปจนถึงการออกแบบ สร้างและประสานการดำเนินงานร่วมกับเวนเดอร์ระบบ IoT ที่หลากหลาย

image006

IoT Business Support Services ให้บริการในสามลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าดังนี้

 

  1. บริการให้คำปรึกษาด้าน IoT

ฟูจิตสึพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าที่ต้องการพิจารณาการคัดเลือกสภาพแวดล้อมคลาวด์ สภาพแวดล้อมด้านเครือข่ายและอุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อเหมาะสมกับระบบ IoT ของลูกค้ามาที่สุด และจัดทำข้อเสนอโซลูชันในแบบองค์รวม โดยข้อเสนอนี้จะครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบต้นแบบ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ IoT ที่เกี่ยวข้องและบริการจากพันธมิตรต่างๆ เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์และแอพพลิเคชันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากพันธมิตรในโครงการ IoT Platform Ready Program ซึ่งมีความเสถียรในการเชื่อมต่อและทำงานบน IoT Testing Environment อย่างมีเสถียรภาพ

 

  1. บริการสนับสนุนด้านการออกแบบและสร้างระบบ IoT

ฟูจิตสึพร้อมสร้างระบบต้นแบบและดำเนินการทดสอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย หลังการทดสอบ ฟูจิตสึจะช่วยเสนอแนะการออกแบบและสร้างระบบ IoT ที่จะเกิดขึ้นจริง ไปพร้อมกับการให้คำปรึกษาในด้านการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ในขณะสร้างระบบ IoT ตัวแปรที่ส่งผลต่อความล้าช้ากระบวนการ คือ การออกแบบการใช้ความถี่ในการสื่อสารระหว่างการ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของห้องปฏิบัติการ ฟูจิตสึ จะช่วยวาดภาพเสมือนจริงของการสื่อสารด้วยความถี่(2) ซึ่งช่วยให้ฟูจิตสึสามารถจัดเตรียมการติดตั้งวางระบบเครือข่ายไร้สายที่จำเป็นในพื้นที่ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การแจกจ่ายใช้งานระบบ IoT เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

  1. บริการด้านการดำเนินงานระบบ IoT

หลังจากแจกจ่ายติดตั้งใช้งาน ฟูจิตสึพร้อมให้บริการวิเคราะห์สถานการณ์ทำงานของระบบ IoT และนำเสนอแผนการปรับแต่ง องค์กรยังสามารถแนะนำการเสริมขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT และบริการต่างๆ หรือการขยายการใช้งานข้ามประเทศและการวิเคราะห์ระบบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ด้วย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fujitsu.com/th

 

You may also like...