QuickPC – COMPUTEX 2016

QuickPC ฉบับพิเศษ พาชมงาน COMPUTEX 2016 ที่กรุงไทเป ไต้หวัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา

พบกับสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว ธุรกิจ หรือความบันเทิง และการเล่นเกม

พร้อมกับชม CASE MOD สวย ๆ จาก Modder ทั่วโลก

QuickPC : Special Report – COMPUTEX 2016 (Part 1)

 

QuickPC : Special Report – COMPUTEX 2016 (Part 2)