GL-Z 0.5 ตรวจสอบสถานะการทำงานของ CPU และ GPU

GL-Z เป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของ CPU และ GPU ได้พร้อม ๆ กันในหน้าจอเดียวครับ อินเทอร์เฟซของโปรแกรมก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยการทำงานของซีพียูก็จะแสดงแยกออกไปตามจำนวนเธรดของซีพียู สามารถแสดงข้อมูลได้ว่าแต่ละเธรดมีการใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์ และแสดงการใช้งานแบบรวมมาให้ดูด้วย ในส่วนของ GPU ก็จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้งานและอุณหภูมิไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการใช้หน่วยความจำของกราฟิกการ์ดด้วย ขนาดของหน้าต่างที่ใช้แสดงข้อมูลก็สามารถปรับขยายหรือย่อได้ตามต้องการ

GL-Z เป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งแค่ดาวน์โหลดมา แตกไฟล์ออกแล้วก็เรียก GLZ.exe ขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยครับ นอกจากเวอร์ชันที่ใช้งานบน Windows แล้ว GL-Z ยังมีเวอร์ชันสำหรับ Linux และ Raspberry Pi ให้ใช้งานอีกด้วยครับ

ดาวน์โหลด GL-Z ได้ที่ https://www.geeks3d.com/glz/

You may also like...