Tagged: a6100

Sony เปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด α6600 และ α6100 ตอบรับตลาด Vlogger และ YouTuber

Sony ส่งสุดยอดนวัตกรรมกล้องอัลฟ่ามิเรอร์เลสจำนวน 2 รุ่นใหม่ล่าสุด กล้องอัลฟ่ามิเรอร์เลส α6600 (อัลฟ่า 6600) รุ่น ILCE-6600 และกล้องอัลฟ่ามิเรอร์เลส α6100 (อัลฟ่า 6100) รุ่น ILCE-6100 เป็นหัวหอกบุกตลาด มาพร้อมเทคโนโลยีภาพอันล้ำสมัยมากมายของกล้องฟูลเฟรมระดับไฮเอนด์ รวมถึงแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกล้องอัลฟ่ามิเรอร์เลสเป็นครั้งแรกในกล้อง α6600