Tagged: Xbox

Xbox Game Bar ใน Windows 10 อัปเดตให้แสดงการทำงานของ CPU/GPU/RAM และแสดง FPS ได้แล้ว

Xbox Game Bar ใน Win10 คือสิ่งที่ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าผู้ใช้งาน Win10 จะมองว่า Xbox Game Bar จะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก และมักจะมองข้ามการใช้งานส่วนนี้ไป Xbox Game Bar มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยการทำให้ Xbox Game bar เป็นช่องทางที่ให้คนเล่นเกมเข้าถึงโซเชียลมีเดีย และเชื่อมต่อกับเพื่อนของเกมเมอร์ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอีกหลายตัว เพื่อให้เราควบคุมได้ง่ายในระหว่างการเล่นเกม เช่นการฟังเพลง เป็นต้น และเมื่อวานนี้ทางไมโครซอฟท์ก็ได้แจ้งว่าตอนนี้มีการอัปเดต Xbox Game Bar อีกครั้ง โดยเพิ่มคุณสมบัติในการแสดง FPS และแสดงการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ทั้ง CPU, GPU และ RAM ได้แล้วบนหน้าจอในการเล่นเกม