ระบบ AI ของ BlueDot แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของไวรัสในเมืองวูฮั่นได้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2019

image:bluedot.com

AI สามารถแจ้งเตือนว่าจะมีการระบายของไวรัสได้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม ในขณะที่หน่วยงานของ US แจ้งเตือนเมื่อวันที่ 6 มกราคม และองค์กรอนามันโลกประกาศในวันที่ 9 มกราคม

BlueDot เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัลกอริทีมของ AI ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขจากการนำเสนอข่าวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและสามารถตรวจสอบไปยังภาษาท้องถิ่นได้ถึง 65 ภาษา

AI ของ BlueDot นั้นสามารถถอดคำและจับใจความจากภาษาที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำ และนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลระบาดวิทยา จนทำให้ระบบสามารถทำนายและแจ้งเตือนการระบาดของไวรัสได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสามารถประมวลผลความรวดเร็วในการแพร่กระจายของไวรัสได้ล่วงหน้า ด้วยการรวบรวมข้อมูลการเดินทางด้าวยการบินจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ว่าจะสามารถกระจายไปยังประเทศใดได้บ้างอีกด้วย ซึ่ง AI ของ BlueDot ก็สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำและมีรายชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

เทคโนโลยีของ BlueDot นั้นมีการพัฒนามายาวนานนับสิบปีอย่างต่อเนื่องโดยได้แรงบันดาลใจมากจาการแพร่ระบาดของโรค SARS ในปี 2003 ทางผู้พัฒนาจึงต้องการสร้างระบบที่ช่วยแจ้งเตือนการแพร่ระบาดได้ล่วงหน้าเพื่อเตือนและช่วยลดการแพรระบาดของโรคต่าง ๆ

โดยในปี 2014 ทาง BlueDot ได้ก่อตั้งและระดมทุนไปได้ 9.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และตอนนี้บริษัทมีพนักงาน 40 คน ที่ประกอบไปด้วยคณะแพทย์และโปรแกรมเมือที่ช่วยกันคิดคนระบบการเฝ้าระวังนี้ขึ้นมาก

สรุปย่อจากบทความ An AI Epidemiologist Sent the First Warnings of the Wuhan Virus

You may also like...