NVIDIA  จับมือ Baidu พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

NVIDIA-BAIDU

และแล้วก็มีวันนี้ ถ้าใครติดตามข่าวทางด้าน “Deep Learning” ของเอ็นวิเดียมาโดยตลอดจะไม่แปลกใจเลยกับข่าวนี้ เพราะทาง CEO ของเอ็นวิเดียได้พรีเซนระบบ Deep Learning ที่ใช้สถาปัตยกรรม Pascal ให้กันทาหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Deep Learning ของไป่ตู้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว และในที่สุดทั้งสองก็ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

22-Parker_diagram-1

การร่วมมือกันในครั้งนี้ก็เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดแพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับรับบการขับเคลื่อนตนเองในยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างแน่นอนภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในเบื้องต้นนี้ทางฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นการใช้ชุด Self-Driving Computing หรือที่เรารู้จักกันในนามของ NVIDIA DRiVE PX 2 นั่นเอง โดยฮาร์ดแวร์ชุดนนี้ก็จะทำงานร่วมกับ Cloud Server ในการประมวลผล ส่วนทาง Baidu ก็จะใช้ข้อมูลทางด้านแผนที่และซอฟต์แวร์ที่ไป่ตู้เคยพัฒนาไว้แล้ว และในปีก่อนทางไป่ตู้เองก็เคยสาธิตการทำงานของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติมาแล้ว

BaiduWorld_JHH_traffic-1200x800

 

ภาพประกอบจาก : blog.nvidia.com

 

You may also like...